Golden Triangle Borovetz

  • borovetz-images-1
  • borovetz-images-2
  • borovetz-images-3
  • borovetz-images-4

Competition proposal for theĀ Golden Triangle Borovetz.